เกี่ยวกับเรา

การรวมผลตอบแทนของอุตสาหกรรมการประมูลเข้ากับ
การร่วมมือทางเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี

การประมูล JV เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีหลายรูปแบบ ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นการนำมูลค่าไปสู่ตลาดมวลชนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์และแนวคิดการร่วมมือกันของเศรษฐกิจโลก

บริษัทร่วมทุนในเขตภาษีของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้เปิดตัวการประมูล JV และแนะนำโอกาสในการลงทุนซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆและการรับเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนหลังการประมูลทุกครั้งให้กับชุมชน

การปันส่วนการประมูลของ JV

โปรกแกรมการร่วมทุนประมูล JV

การค้นพบโครงการประมูลร่วมของ JV สามารถช่วยคุณได้ เราจะสร้างผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาและรวมผลลัพธ์เข้ากับเทคโนโลยีได้สำเร็จ

มาเริ่มต้นการลงทุนที่น่าตื่นเต้
นของคุณกับเราวันนี้เลย